Tőzsde szoftver | Online tőzsde kezdőknek, haladóknak

Program működése

Az alapvető célunk a cég megalapítása során az volt, hogy egy hatékony, könnyen kezelhető, de ugyanakkor a piaci elemzési szokványoktól eltérő számítógépes vizsgálati rendszerrel rendelkező programot hozzunk létre. Teljesen szakítani próbáltunk az eddigiekben megismert tőkepiaci modellező és döntést elősegítő rendszerek szemléletével - melyek elsősorban konkrét technikai mutatók tömkelegére épül - és elsősorban az emberi viselkedési és tapasztalati piacmozgások tényezőire fektettük a hangsúlyt. Véleményünk szerint teljesen reménytelen a piaci mozgásokat egy modellben meghatározott paraméterek alapján prognosztizálni, hiszen a tőkepiacok által leírt pályák rendszere inkább tekinthető véletlenszerű (kaotikus) mozgásnak, mintsem egy bizonyos egyenlettel leírható jól rendszerezhető pályának. A számítógépes rendszerünk ezért kizárólag csak egy szempontot kíván megragadni, amely az emberi viselkedés, attitűd, mely a piacokat vezérli a tőkepiaci mozgások során. Alapvető meggyőződésünk, hogy a befektetők hasonlóképpen viselkednek olyan esetben, amikor a diagrammok nagy hasonlóságot mutatnak, akár azok most rajzolódtak, akár 5 évvel ezelőtt, hiszen a hasonlóságok kialakulásának ezernyi faktora egyező alakzat kialakulására késztette a piacokat most és a múltban is. A hasonlóságok nemcsak a tőkepiacon fordulnak elő rendszeresen, de a mindennapi életben is, ahol szintén ezernyi faktor alakítja őket. Legjobb példa erre az időjárási előrejelzések, ahol a modellek tapasztalati tényezőket vesznek figyelembe, melyekből próbálnak prognózist készíteni. A mi esetünkben a tapasztalati faktorokat a gyertya-diagrammok adják meg, melyekből a program valószínűségi irányokat vetít előre. Véleményük szerint ezzel a módszerrel sikerül azt a befektetési döntéshozatal során alkalmazott diagram-alakzati vizsgálatot helyettesíteni, amikor a befektető "ránézésre" próbál a múlttal egyező formációkat felfedezni.

A Marketprog rendszer feladata a programba betöltött instrumentumok historikus adatsorainak elemzése után az adott termék hasonlósági időszakainak felfedezése, majd a megtalált hasonlósági időszakok múltbeli kimeneteleinek jelen piacra történő vetítése, ezzel egy trend valószínűségi értéknek a meghatározása a következő 10-20 periódusra. A program megvizsgálja egy adott termék elmúlt 10 napi (alapbeállítás) gyertyadiagramjait, melyek alapján egy hasonlóságkeresési folyamatot indít el. A rendszer megtalálja a historikus adatbázisban a leginkább egyező 10 napos időszakokat, majd megvizsgálja egyenként azoknak a kimenetelét. Az egyenkénti kimeneteleket összegzi egy bizonyos módszer alapján, így megszületik a pálya (növekvő vagy csökkenő), mely alapul szolgál a jelen periódushoz történő trendirány valószínűség meghatározásához. A hasonlósági vizsgálatokat heti, napi és órás diagrammokon végzi el a hozzájuk tartozó megfelelő historikus adatbázisokon, így egyes termékek esetében tud rövid-, közép- és hosszú távú mozgásokat valószínűsíteni.