Marketprog Bond

Derivatív Kötvény Származtatott Alap

Az alapról

A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja a kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.

Az Alapkezelő a Részalap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel  a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor. A potenciális befektetési terület elsősorban, de nem kizárólag a közép-kelet európai kötvénypiac és annak derivatív piacai. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekcióval számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték kétszeresét. A referenciahozam a ZMAX index teljesítménye.

A Részalapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 2 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni.

A Részalap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

 

Az alap kockázat-hozam profilja

 

Kisebb kockázat, alacsonyabb hozam

Nagyobb kockázat, magasabb hozam

1

2

3

4

5

6

7

 

A kockázat/nyereség profil a múltra vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat. Múltbeli árfolyam-ingadozásai, vagy egy hasonló portfolió, illetve valamely alkalmazható kockázat-meghatározás alapján a Részalap a 4-es kockázati kategóriába kerül besorolásra. A közepes kockázati besorolás annak köszönhető, hogy a Részalap eszközeit nagyrészt kötvényekbe, illetve határidős ügyletekbe fekteti, és ezeket közepes árfolyam-ingadozás jellemzi. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan és a kockázati kategória idővel módosulhat. Még a legalacsonyabb kockázati kategória sem jelent teljesen kockázatmentes befektetést. A befektetési jegy valamely kockázati osztályba sorolásánál előfordulhat, hogy a számítási modell nem vesz figyelembe minden kockázatot.

 

Az alábbi kockázatok a kockázati besorolás során nem mérlegelt kockázatok, amelyek azonban a Részalap szempontjából jelentőséggel bírnak:

Származékos ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: A Részalap származékos ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat. Ezáltal nő a Részalap értékingadozásának kockázata. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

Hitelkockázat: A Részalap vagyonának egy részét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy pénzpiaci instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetésképtelenné válnak (illetve fizetőképességük romlik), és ezek a kötvények és/vagy pénzpiaci instrumentumok részben vagy teljesen elvesztik értéküket.

Likviditási kockázat: Fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót illetve értékpapírt nem sikerül időben megfelelő áron eladni. Ez a kockázat a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséhez is vezethet.

Nemteljesítési kockázat: A Részalap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetésképtelenség miatt nem teljesítik a Részalap követeléseit.

Működési kockázat, a letéti őrzéssel kapcsolatos kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara vagy külső események (például természeti katasztrófák) miatt következnek be. A letéti őrzés a Részalap vagyonvesztésének kockázatát rejti magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetésképtelensége, gondossági kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat.

Devizaárfolyam-kockázat: A Részalap forintban denominált eszközökön kívül egyéb devizában kibocsátott vagy elszámolt instrumentumokba is fektethet, tehát devizakockázatnak is ki van téve, mely csökkentésére a Részalap fedezeti célú származtatott ügyleteket köthet. Ezek az ügyletek azonban nem tudják tökéletesen eltüntetni a teljes árfolyamkockázatot.

A kockázatokról részletes ismertetés található a Kezelési Szabályzat „IV. A kockázatok” című pontjában.

Alap adatok

 1. Típus, fajta
  NYILVÁNOS, NYÍLTVÉGŰ ALAP
 2. Stratégia
  ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY
 3. Földrajzi kitettség
  Közép-Kelet Európa
 4. Deviza
  EUR, HUF
 5. Bef. jegy vétel
  T+2
 6. Bef. jegy visszaváltás
  T+6
 7. Forgalmazási rend
  Minden banki munkanapon
 8. Alapkezelési díj
  2% (I SOROZAT ESETÉN 1%)
 9. Küszöbhozam
  EURIBOR/ZMAX
 10. Sikerdíj
  15%
 11. ISIN kódok
  HU0000714555 (HUF sorozat)   |   HU0000714688 (HUF I sorozat)   |   HU0000714548 (EUR sorozat)
 12. Portfolió kezelő
  Várkonyi István
 13. Letétkezelő
  Erste Bank Hungary Zrt.
 14. Könyvvizsgáló
  PricewaterhouseCoopers Magyarország
 15. Alapkezelő
  Marketprog Asset Management Zrt.
 • Időszak kezdete
 • Időszak vége

Adatlista

Dátum
Eszközérték
Deviza
Nettó eszközérték
Benchmark hozama
Korábbiak megjelenítése

Forgalmazási helyek

MARKETPROG Asset Management
Befektetési Alapkezelő Zrt.

1124, Budapest
Csörsz u. 45
MOM Irodapark, SAS Torony 5. emeletTelefon: +36 1 213 4210, +36 1 213 4211
Fax: +36 1 213 4219

Concorde Értékpapír Zrt.
Alkotás Point Irodaház
1123 Budapest Alkotás utca 50.
info@con.hu

SPB Befektetési Zrt.
Vörösmarty tér 7-8.
Gerbeaud Irodaház
1051 Budapest
Tel: +36 1 483-2610
Fax: +36 1 483-2615

Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
info@ersteinvestment.hu
Tel: 06 1 235 5152


Közvetítők:
Sinus-Fair Capital Zrt.
(Székhelye: 8200 Veszprém Lövőház u. 12.)

aSherpa FX Kft.
(Székhelye: 1039 Budapest, Petőfi u. 3.

Közzétételek

Dokumentum
Publikálva
 1. Marketprog Bond HUF sorozat 2022 október havi jelentése 2022-11-17
 2. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 október havi jelentése 2022-11-17
 3. Marketprog Bond C sorozat 2022 október havi jelentése 2022-11-17
 4. Marketprog Bond D sorozat 2022 október havi jelentése 2022-11-17
 5. Marketprog Bond I sorozat 2022 október havi jelentése 2022-11-17
 6. Marketprog Bond HUF sorozat 2022 szeptember havi jelentése 2022-10-14
 7. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 szeptember havi jelentése 2022-10-14
 8. Marketprog Bond C sorozat 2022 2022 szeptember havi jelentése 2022-10-14
 9. Marketprog Bond D sorozat 2022 szeptember havi jelentése 2022-10-14
 10. Marketprog Bond I sorozat 2022 szeptember havi jelentése 2022-10-14
 11. Marketprog Bond HUF sorozat 2022 augusztus havi jelentése 2022-09-15
 12. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 augusztus havi jelentése 2022-09-15
 13. Marketprog Bond C sorozat 2022 augusztus havi jelentése 2022-09-15
 14. Marketprog Bond D sorozat 2022 augusztus havi jelentése 2022-09-15
 15. Marketprog Bond I sorozat 2022 augusztus havi jelentése 2022-09-15
 16. Marketprog Bond HUF sorozat 2022 július havi jelentése 2022-08-15
 17. Marketprog Bond EUR sorozat2022 július havi jelentése 2022-08-15
 18. Marketprog Bond C sorozat 2022 július havi jelentése 2022-08-15
 19. Marketprog Bond I sorozat 2022 július havi jelentése 2022-08-15
 20. Marketprog Bond HUF sorozat 2022 június havi jelentése 2022-07-15
 21. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 június havi jelentése 2022-07-15
 22. Marketprog Bond C sorozat 2022 június havi jelentése 2022-07-15
 23. Marketprog Bond I sorozat 2022 június havi jelentése 2022-07-15
 24. Marketprog Bond A sorozat 2022 május havi jelentése 2022-06-14
 25. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 május havi jelentése 2022-06-14
 26. Marketprog Bond C sorozat 2022 május havi jelentése 2022-06-14
 27. Marketprog Bond I sorozat 2022 május havi jelentése 2022-06-14
 28. Közzététel Marketprog Esernyőalap Kezelési Szabályzat módosításáról 20220523.pdf 2022-05-23
 29. Marketprog Esernyalap Kezelési szabályzat hatáyos 2022.06.21..pdf 2022-05-23
 30. Marketprog Bond A sorozat 2022 április havi jelentése 2022-05-13
 31. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 április havi jelentése 2022-05-13
 32. Marketprog Bond C sorozat 2022 április havi jelentése 2022-05-13
 33. Marketprog Bond I sorozat 2022 április havi jelentése 2022-05-13
 34. Marketprog Bond auditált éves jelentés és beszámoló 2021.pdf 2022-04-29
 35. Marketprog Bond A sorozat 2022 március havi jelentése 2022-04-19
 36. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 március havi jelentése 2022-04-19
 37. Marketprog Bond C sorozat 2022 március havi jelentése 2022-04-19
 38. Marketprog Bond I sorozat 2022 március havi jelentése 2022-04-19
 39. Marketprog Bond A sorozat 2022 február havi jelentése 2022-03-16
 40. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 február havi jelentése 2022-03-16
 41. Marketprog Bond C sorozat 2022 február havi jelentése 2022-03-16
 42. Marketprog Bond I sorozat 2022 február havi jelentése 2022-03-16
 43. MARKETPROG Esernyőalap Kezelési Szabályzat 20220402.pdf 2022-03-03
 44. Közzététel Marketprog Esernyőalap Kezelési Szabályzat módosításáról 20220303.pdf 2022-03-03
 45. Marketprog Bond A sorozat 2022 január havi jelentése 2022-02-15
 46. Marketprog Bond EUR sorozat 2022 január havi jelentése 2022-02-15
 47. Marketprog Bond C sorozat 2022 január havi jelentése 2022-02-15
 48. Marketprog Bond I sorozat 2022 január havi jelentése 2022-02-15
 49. Marketprog Bond C Kiid20220121.pdf 2022-01-21
 50. Marketprog Bond EUR Kiid20220121.pdf 2022-01-21
 51. Marketprog Bond HUF Kiid20220121.pdf 2022-01-21
 52. Marketprog Bond I Kiid20220121.pdf 2022-01-21
 53. Marketprog Bond U Kiid20220121.pdf 2022-01-21
 54. Marketprog Bond HUF sorozat 2021 december havi jelentése 2022-01-14
 55. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 december havi jelentése 2022-01-14
 56. Marketprog Bond C sorozat 2021 december havi jelentése 2022-01-14
 57. Marketprog Bond I sorozat 2021 december havi jelentése 2022-01-14
 58. Marketprog Bond C Kiid 2022 01 01 2021-12-21
 59. Marketprog Bond EUR Kiid 2022 01 01 2021-12-21
 60. Marketprog Bond HUF Kiid 2022 01 01 2021-12-21
 61. Marketprog Bond I Kiid 2022 01 01 2021-12-21
 62. Marketprog Bond U Kiid 2022 01 01 2021-12-21
 63. Marketprog Bond HUF sorozat 2021 november havi jelentése 2021-12-14
 64. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 november havi jelentése 2021-12-14
 65. Marketprog Bond C sorozat 2021 november havi jelentése 2021-12-14
 66. Marketprog Bond HUF sorozat 2021 október havi jelentése 2021-11-15
 67. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 október havi jelentése 2021-11-15
 68. Marketprog Bond C sorozat 2021 október havi jelentése 2021-11-15
 69. Marketprog Bond I sorozat 2021 október havi jelentése 2021-11-15
 70. Marketprog Bond HUF sorozat 2021 szeptember havi jelentése 2021-10-14
 71. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 szeptember havi jelentése 2021-10-14
 72. Marketprog Bond C sorozat 2021 szeptember havi jelentése 2021-10-14
 73. Marketprog Bond I sorozat 2021 szeptember havi jelentése 2021-10-14
 74. Marketprog Bond HUF sorozat 2021 augusztus havi jelentése 2021-09-09
 75. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 augusztus havi jelentése 2021-09-09
 76. Marketprog Bond C sorozat 2020. augusztus havi jelentése 2021-09-09
 77. Marketprog Bond I sorozat 2021 augusztus havi jelentése 2021-09-09
 78. Bond_Féléves jelentés 2021.pdf 2021-08-26
 79. Marketprog Bond HUF sorozat 2021 július havi jelentése 2021-08-16
 80. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 július havi jelentése 2021-08-16
 81. Marketprog Bond C Alap 2021 július havi jelentése 2021-08-16
 82. Marketprog Bond I sorozat 2021 július havi jelentése 2021-08-16
 83. Marketprog Bond HUF sorozat 2021. június havi jelentése 2021-07-14
 84. Marketprog Bond EUR sorozat 2021. június havi jelentése 2021-07-14
 85. Marketprog Bond C Alap 2021. június havi jelentése 2021-07-14
 86. Marketprog Bond I sorozat 2021. június havi jelentése 2021-07-14
 87. Marketprog Bond HUF sorozat 2021. május havi jelentése 2021-06-17
 88. Marketprog Bond EUR sorozat 2021. május havi jelentése 2021-06-17
 89. Marketprog Bond C Alap 2021. május havi jelentése 2021-06-17
 90. Marketprog Bond I sorozat 2021. május havi jelentése 2021-06-17
 91. Marketprog Bond HUF sorozat 2021. április havi jelentése 2021-05-14
 92. Marketprog Bond EUR sorozat 2021. április havi jelentése 2021-05-14
 93. Marketprog Bond C Alap 2021. április havi jelentése 2021-05-14
 94. Marketprog Bond I sorozat 2021. április havi jelentése 2021-05-14
 95. Marketprog Bond Alap Auditált éves jelentés és beszámoló 2020.pdf 2021-04-30
 96. Marketprog Bond A sorozat 2021 március havi jelentése 2021-04-16
 97. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 március havi jelentése 2021-04-16
 98. Marketprog Bond C sorozat 2021 március havi jelentése 2021-04-16
 99. Marketprog Bond I sorozat 2021 2021 március havi jelentése 2021-04-16
 100. Marketprog Bond A sorozat 2021 február havi jelentése 2021-03-16
 101. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 február havi jelentése 2021-03-16
 102. Marketprog Bond C sorozat 2021 február havi jelentése 2021-03-16
 103. Marketprog Bond I sorozat 2021 február havi jelentése 2021-03-16
 104. Marketprog Bond A sorozat 2021 január havi jelentése 2021-02-16
 105. Marketprog Bond EUR sorozat 2021 január havi jelentése 2021-02-16
 106. Marketprog Bond C sorozat 2021 január havi jelentése 2021-02-16
 107. Marketprog Bond I sorozat 2021 január havi jelentése 2021-02-16
 108. Marketprog Bond A sorozat 2020 november havi jelentése 2020-12-14
 109. Marketprog Bond EUR sorozat 2020 november havi jelentése 2020-12-14
 110. Marketprog Bond C sorozat 2020 november havi jelentése 2020-12-14
 111. Marketprog Bond I sorozat 2020 november havi jelentése 2020-12-14
 112. Marketprog Bond HUF sorozat 2020. október havi jelentése 2020-11-16
 113. Marketprog Bond EUR sorozat 2020. október havi jelentése 2020-11-16
 114. Marketprog Bond C sorozat 2020. október havi jelentése 2020-11-16
 115. Marketprog Bond I sorozat 2020. október havi jelentése 2020-11-16
 116. Marketprog Bond HUF sorozat 2020. szeptember havi jelentése 2020-10-16
 117. Marketprog Bond EUR sorozat 2020. szeptember havi jelentése 2020-10-16
 118. Marketprog Bond C sorozat 2020. szeptember havi jelentése 2020-10-16
 119. Marketprog Bond I sorozat 2020. szeptember havi jelentése 2020-10-16
 120. Marketprog Bond HUF sorozat 2020. augusztus havi jelentése 2020-09-16
 121. Marketprog Bond EUR sorozat 2020. augusztus havi jelentése 2020-09-16
 122. Marketprog Bond C sorozat 2020. augusztus havi jelentése 2020-09-16
 123. Marketprog Bond I sorozat 2020. augusztus havi jelentése 2020-09-16
 124. Marketprog Bond alap 2020 féléves jelentése 2020-08-27
 125. Marketprog Bond HUF július havi jelentés 2020-08-12
 126. Marketprog Bond EUR július havi jelentés 2020-08-12
 127. Marketprog Bond C július havi jelentés 2020-08-12
 128. Marketprog Bond I július havi jelentés 2020-08-12
 129. Marketprog Bond HUF Alap 2020. június havi jelentése 2020-07-15
 130. Marketprog Bond EUR Alap 2020. június havi jelentése 2020-07-15
 131. Marketprog Bond Alap C sorozat 2020. június havi jelentése 2020-07-15
 132. Marketprog Bond Alap I sorozat 2020. június havi jelentése 2020-07-15
 133. Marketprog Bond HUF Alap 2020. május havi jelentése 2020-06-16
 134. Marketprog Bond EUR Alap 2020. május havi jelentése 2020-06-16
 135. Marketprog Bond C Alap 2020. május havi jelentése 2020-06-16
 136. Marketprog Bond I Alap 2020. május havi jelentése 2020-06-16
 137. Marketprog Bond A sorozat 2020. április havi jelentése 2020-05-20
 138. Marketprog Bond EUR Alap 2020. április havi jelentése 2020-05-20
 139. Marketprog Bond C sorozat 2020. április havi jelentése 2020-05-20
 140. Marketprog Bond I sorozat 2020. április havi jelentése 2020-05-20
 141. Marketprog Bond Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2019.pdf 2020-05-04
 142. Közzététel MNB átfogó vizsgálat lezáró határozat 2020-04-24 (1).pdf 2020-04-24
 143. Marketprog Bond I sorozat 2020 március havi jelentése 2020-04-17
 144. Marketprog Bond C sorozat 2020 március havi jelentése 2020-04-17
 145. Marketprog Bond EUR Alap 2020 március havi jelentése 2020-04-17
 146. Marketprog Bond A sorozat 2020 március havi jelentése 2020-04-17
 147. Marketprog Bond A sorozat 2020. február havi jelentése 2020-03-17
 148. Marketprog Bond EUR Alap 2020. február havi jelentése 2020-03-17
 149. Marketprog Bond C sorozat 2020. február havi jelentésese 2020-03-17
 150. Marketprog Bond I sorozat 2020 február havi jelentése 2020-03-17
 151. Marketprog Bond A sorozat 2020 január havi jelentése 2020-02-14
 152. Marketprog Bond EUR Alap 2020 január havi jelentése 2020-02-14
 153. Marketprog Bond C sorozat 2020 január havi jelentése 2020-02-14
 154. Marketprog Bond I sorozat 2020 január havi jelentése 2020-02-14
 155. Marketprog Bond A sorozat 2019. december havi jelentése 2020-01-17
 156. Marketprog Bond C sorozat 2019. december havi jelentése 2020-01-17
 157. Marketprog Bond EUR Alap 2019. december havi jelentése 2020-01-17
 158. Marketprog Bond I sorozat 2019. december havi jelentése 2020-01-17
 159. Marketprog Bond A sorozat 2019. november havi jelentése 2019-12-16
 160. Marketprog Bond EUR Alap 2019. november havi jelentése 2019-12-16
 161. Marketprog Bond C sorozat 2019. november havi jelentése 2019-12-16
 162. Marketprog Bond I sorozat 2019. november havi jelentése 2019-12-16
 163. Marketprog Bond A sorozat 2019. október havi jelentése 2019-11-18
 164. Marketprog Bond EUR Alap 2019. október havi jelentése 2019-11-18
 165. Marketprog Bond C sorozat 2019. október havi jelentése 2019-11-18
 166. Marketprog Bond I sorozat 2019. október havi jelentése 2019-11-18
 167. Marketprog Bond A sorozat 2019. szeptember havi jelentése 2019-10-15
 168. Marketprog Bond EUR Alap 2019. szeptember havi jelentése 2019-10-15
 169. Marketprog Bond C sorozat 2019. szeptember havi jelentése 2019-10-15
 170. Marketprog Bond I sorozat 2019. szeptember havi jelentése 2019-10-15
 171. Marketprog Bond A sorozat 2019. augusztus havi jelentése 2019-09-16
 172. Marketprog Bond EUR Alap 2019. augusztus havi jelentése 2019-09-16
 173. Marketprog Bond C sorozat 2019. augusztus havi jelentése 2019-09-16
 174. Marketprog Bond I sorozat 2019. augusztus havi jelentése 2019-09-16
 175. Féléves jelentés_Bond_2019.pdf 2019-08-28
 176. Marketprog Bond A sorozat 2019. július havi jelentése 2019-08-21
 177. Marketprog Bond C sorozat 2019. július havi jelentése 2019-08-21
 178. Marketprog Bond EUR Alap 2019. július havi jelentése 2019-08-21
 179. Marketprog Bond I sorozat 2019. július havi jelentése 2019-08-21
 180. Marketprog Bond A sorozat 2019. június havi jelentése 2019-07-16
 181. Marketprog Bond EUR Alap 2019. június havi jelentése 2019-07-16
 182. Marketprog Bond C sorozat 2019. június havi jelentése 2019-07-16
 183. Marketprog Bond I sorozat 2019. június havi jelentése 2019-07-16
 184. Marketprog Bond Alap HUF sorozat 2019 május havi hírlevél 2019-06-14
 185. Marketprog Bond Alap EUR sorozat 2019 május havi hírlevél 2019-06-14
 186. Marketprog Bond Alap C sorozat 2019 május havi hírlevél 2019-06-14
 187. Marketprog Bond Alap I sorozat 2019 május havi hírlevél 2019-06-14
 188. Marketprog Bond A sorozat 2019. április havi jelentése 2019-05-17
 189. Marketprog Bond EUR Alap 2019. április havi jelentése 2019-05-17
 190. Marketprog Bond C sorozat 2019. április havi jelentése 2019-05-17
 191. Marketprog Bond I sorozat 2019. április havi jelentése 2019-05-17
 192. Marketprog Bond Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2018.pdf 2019-04-30
 193. Marketprog Bond A sorozat 2019. március havi jelentése 2019-04-16
 194. Marketprog Bond EUR Alap 2019. március havi jelentése 2019-04-16
 195. Marketprog Bond C sorozat 2019. március havi jelentése 2019-04-16
 196. Marketprog Bond I sorozat 2019. januári jelentése 2019-04-16
 197. Marketprog Bond A sorozat 2019. február havi jelentése 2019-03-14
 198. Marketprog Bond EUR Alap 2019. február havi jelentése 2019-03-14
 199. Marketprog Bond C sorozat 2019. február havi jelentése 2019-03-14
 200. Marketprog Bond I sorozat 2019. február havi jelentése 2019-03-14
 201. Marketprog Bond A sorozat 2019. január havi jelentése 2019-02-15
 202. Marketprog Bond EUR Alap 2019. januári jelentése 2019-02-15
 203. Marketprog Bond C sorozat 2019. januári jelentése 2019-02-15
 204. Marketprog Bond I sorozat 2019. januári jelentése 2019-02-15
 205. Marketprog Bond A sorozat 2018. december havi jelentése 2019-01-15
 206. Marketprog Bond EUR Alap 2018. decemberi jelentése 2019-01-15
 207. Marketprog Bond C sorozat 2018. decemberi jelentése 2019-01-15
 208. Marketprog Bond I sorozat 2018. decemberi jelentése 2019-01-15
 209. Marketprog Bond I sorozat 2018. novemberi jelentése 2018-12-14
 210. Marketprog Bond C sorozat 2018. novemberi jelentése 2018-12-14
 211. Marketprog Bond EUR Alap 2018. novemberi jelentése 2018-12-14
 212. Marketprog Bond A sorozat 2018. novemberi jelentése 2018-12-14
 213. Marketprog Bond A sorozat 2018. októberi jelentése 2018-11-16
 214. Marketprog Bond EUR Alap 2018. októberi jelentése 2018-11-16
 215. Marketprog Bond C sorozat 2018. októberi jelentése 2018-11-16
 216. Marketprog Bond I sorozat 2018. októberi jelentése 2018-11-16
 217. Marketprog Bond I sorozat 2018. szeptemberi jelentése 2018-10-12
 218. Marketprog Bond C sorozat 2018. szeptemberi jelentése 2018-10-12
 219. Marketprog Bond EUR Alap 2018. szeptemberi jelentése 2018-10-12
 220. Marketprog Bond A sorozat 2018. szeptemberi jelentése 2018-10-12
 221. Skipper Kez.szab_20181002.pdf 2018-09-28
 222. Marketprog Bond C Kiid20181002.pdf 2018-09-28
 223. Marketprog Bond EUR Kiid20181002.pdf 2018-09-28
 224. Marketprog Bond HUF Kiid20181002.pdf 2018-09-28
 225. Marketprog Bond I Kiid20181002.pdf 2018-09-28
 226. Marketprog Bond U Kiid20181002.pdf 2018-09-28
 227. Marketprog Bond A sorozat 2018. augusztusi jelentése 2018-09-14
 228. Marketprog Bond EUR Alap 2018. augusztusi jelentése 2018-09-14
 229. Marketprog Bond C sorozat 2018. augusztusi jelentése 2018-09-14
 230. Marketprog Bond I sorozat 2018. augusztusi jelentése 2018-09-14
 231. Marketprog Bond A sorozat 2018. júliusi jelentése 2018-08-09
 232. Marketprog Bond EUR Alap 2018. júliusi jelentése 2018-08-09
 233. Marketprog Bond C sorozat 2018. júliusi jelentése 2018-08-09
 234. Marketprog Bond I sorozat 2018. júliusi jelentése 2018-08-09
 235. Marketprog Bond A sorozat 2018. júniusi jelentése 2018-07-12
 236. Marketprog Bond EUR Alap 2018. júniusi jelentése 2018-07-12
 237. Marketprog Bond C sorozat 2018. júniusi jelentése 2018-07-12
 238. Marketprog Bond I sorozat 2018. júniusi jelentése 2018-07-12
 239. Marketprog Bond A sorozat 2018. májusi jelentése 2018-06-15
 240. Marketprog Bond EUR Alap 2018. májusi jelentése 2018-06-15
 241. Marketprog Bond C sorozat 2018. májusi jelentése 2018-06-15
 242. Marketprog Bond A sorozat 2018. áprilisi jelentése 2018-05-15
 243. Marketprog Bond EUR Alap 2018. áprilisi jelentése 2018-05-15
 244. Marketprog Bond C sorozat 2018. áprilisi jelentése 2018-05-15
 245. Marketprog Bond I sorozat 2018. áprilisi jelentése 2018-05-15
 246. Marketprog Bond Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2017.pdf 2018-04-27
 247. Marketprog Bond I sorozat 2018. márciusi jelentése 2018-04-11
 248. Marketprog Bond C sorozat 2018. márciusi jelentése 2018-04-11
 249. Marketprog Bond EUR Alap 2018. márciusi jelentése 2018-04-11
 250. Marketprog Bond A sorozat 2018. márciusi jelentése 2018-04-11
 251. Marketprog Bond A sorozat 2018. februári jelentése 2018-03-14
 252. Marketprog Bond EUR Alap 2018. februári jelentése 2018-03-14
 253. Marketprog Bond C sorozat 2018. februári jelentése 2018-03-14
 254. Marketprog Bond I sorozat 2018. februári jelentése 2018-03-14
 255. Közzététel Kezelési Szabályzat módosításáról 2018 03 02.pdf 2018-03-02
 256. Marketprog Bond I sorozat 2018. januári jelentése 2018-02-14
 257. Marketprog Bond C sorozat 2018. januári jelentése 2018-02-14
 258. Marketprog Bond EUR Alap 2018. januári jelentése 2018-02-14
 259. Marketprog Bond A sorozat 2018. januári jelentése 2018-02-14
 260. Marketprog Bond A sorozat 2017. decemberi jelentése 2018-01-12
 261. Marketprog Bond EUR Alap 2017. decemberi jelentése 2018-01-12
 262. Marketprog Bond C sorozat 2017. decemberi jelentése 2018-01-12
 263. Marketprog Bond I sorozat 2017. decemberi jelentése 2018-01-12
 264. Marketprog Bond A sorozat 2017. novemberi jelentése 2017-12-13
 265. Marketprog Bond EUR Alap 2017. novemberi jelentése 2017-12-13
 266. Marketprog Bond C sorozat 2017. novemberi jelentése 2017-12-13
 267. Marketprog Bond I sorozat 2017. novemberi jelentése 2017-12-13
 268. Marketprog BOND EUR Alap 2017. október havi jelentése 2017-11-13
 269. Marketprog BOND A sorozat 2017. október havi jelentése 2017-11-13
 270. Marketprog BOND C sorozat 2017. október havi jelentése 2017-11-13
 271. Marketprog BOND I sorozat 2017. október havi jelentése 2017-11-13
 272. Marketprog BOND EUR Alap 2017. szeptember havi jelentése 2017-10-13
 273. Marketprog BOND I sorozat 2017. szeptember havi jelentése 2017-10-13
 274. Marketprog BOND C sorozat 2017. szeptember havi jelentése 2017-10-13
 275. Marketprog BOND A sorozat 2017. szeptember havi jelentése 2017-10-13
 276. Marketprog Bond EUR Alap 2017. augusztusi jelentése 2017-09-14
 277. Marketprog Bond I sorozat 2017. augusztusi jelentése 2017-09-14
 278. Marketprog Bond A sorozat 2017. augusztusi jelentése 2017-09-14
 279. Közzététel Marketprog Esernyőalap Kezelési Szabályzat módosításáról 2017-09-08
 280. Marketprog Esernyőalap Kezelési Szabályzat hatályos 2017.09.08-tól 2017-09-08
 281. Marketprog BOND Alap 2017. évi I. félévi jelentése 2017-08-29
 282. BOND EUR - Havi jelentés 2017 július 2017-08-08
 283. BOND HUF - Havi jelentés 2017 július 2017-08-08
 284. Bond I - Havi jelentés 2017 július 2017-08-08
 285. Bond I - Havi jelentés 2017 június 2017-07-14
 286. BOND EUR - Havi jelentés 2017 június 2017-07-14
 287. BOND HUF - Havi jelentés 2017 június 2017-07-14
 288. Közzététel forgalmazói kör változásról 2017-06-30
 289. Hatályos Tájékoztató 2017.06.30-tól 2017-06-30
 290. Hatályos Kezelési Szabályzat 2017.06.30-tól 2017-06-30
 291. Hatályos KIID Bond A sorozat 2017.06.30-tól 2017-06-30
 292. Hatályos KIID Bond I sorozat 2017.06.30-tól 2017-06-30
 293. BOND HUF - Havi jelentés 2017 május 2017-06-09
 294. BOND EUR - Havi jelentés 2017 május 2017-06-09
 295. Bond I - Havi jelentés 2017 május 2017-06-09
 296. Bond I - Havi jelentés 2017 április 2017-05-12
 297. BOND EUR - Havi jelentés 2017 április 2017-05-12
 298. BOND HUF - Havi jelentés 2017 április 2017-05-12
 299. Auditált Éves Jelentés és Beszámoló_MP BOND_2016.pdf 2017-04-28
 300. BOND EUR - Havi jelentés 2017 március 2017-04-10
 301. Bond I - Havi jelentés 2017 március 2017-04-10
 302. BOND HUF - Havi jelentés 2017 március 2017-04-10
 303. BOND HUF - Havi jelentés 2017 február 2017-03-09
 304. BOND EUR - Havi jelentés 2017 február 2017-03-09
 305. Bond I - Havi jelentés 2017 február 2017-03-09
 306. Bond I - Havi jelentés 2017 január 2017-02-13
 307. BOND EUR - Havi jelentés 2017 január 2017-02-13
 308. BOND HUF - Havi jelentés 2017 január 2017-02-13
 309. Bond HUF 2016-12 hu.pdf 2017-01-06
 310. Bond I 2016-12 hu.pdf 2017-01-06
 311. Bond EUR 2016-12 hu.pdf 2017-01-06
 312. Közzététel Kezelési Szabályzat módosításáról20161223.pdf 2016-12-23
 313. Kez.szab.hatályos2016.12.23-tól.pdf 2016-12-23
 314. Marketprog Bond Kiid20161223.pdf 2016-12-23
 315. Marketprog Bond I Kiid20161223.pdf 2016-12-23
 316. Marketprog Bond EUR Kiid20161223.pdf 2016-12-23
 317. Bond I 2016-11 hu.pdf 2016-12-07
 318. Bond HUF 2016-11 hu.pdf 2016-12-07
 319. Bond EUR 2016-11 hu.pdf 2016-12-07
 320. Havi jelentés, 2016 október Bond EUR 2016-11-10
 321. Havi jelentés, 2016 október Bond HUF 2016-11-10
 322. Havi jelentés, 2016 október Bond I 2016-11-10
 323. Bond EUR 2016-9 hu.pdf 2016-10-11
 324. Bond HUF 2016-9 hu.pdf 2016-10-11
 325. Bond I 2016-9 hu.pdf 2016-10-11
 326. Elmaradt 2016 januári portfólió jelentés Bond I 2016-09-26
 327. Havi jelentés, 2016 augusztus Bond EUR 2016-09-12
 328. Havi jelentés, 2016 augusztus Bond HUF 2016-09-12
 329. Havi jelentés, 2016 augusztus Bond I 2016-09-12
 330. Féléves jelentés_Bond_2016.pdf 2016-08-26
 331. Portfolió jelentés 2016 július Bond EUR 2016-08-08
 332. Portfolió jelentés 2016 július Bond HUF 2016-08-08
 333. Portfolió jelentés 2016 július Bond I 2016-08-08
 334. Bond HUF 2016-6 hu.pdf 2016-07-07
 335. Bond I 2016-6 hu.pdf 2016-07-07
 336. Bond EUR 2016-6 hu.pdf 2016-07-07
 337. Marketprog Bond EUR 2016 Május 2016-06-08
 338. Marketprog Bond HUF 2016 Május 2016-06-08
 339. Marketprog Bond I 2016 Május 2016-06-08
 340. Marketprog BOND "A" sorozat 2016. áprilisi hírlevél 2016-05-06
 341. Marketprog BOND "I" sorozat 2016. áprilisi hírlevél 2016-05-06
 342. Éves Jelentés MARKETPROG Bond 2015.pdf 2016-05-02
 343. Havi Portfolió Jelentés 2016. március BOND A 2016-04-05
 344. Havi Portfolió Jelentés 2016. március BOND I 2016-04-05
 345. Havi hírlevél Marketprog BOND I 2015 december.pdf 2016-01-07
 346. Havi hírlevél Marketprog BOND 2015 december.pdf 2016-01-07
 347. MARKETPROG Bond I hírlevél 2015 november.pdf 2015-12-03
 348. MARKETPROG Bond HUF hírlevél 2015 november.pdf 2015-12-03
 349. Kezelési szabályzat hatályos 2015 november 11-től 2015-11-11
 350. Bond HUF 2015-9 hu.pdf 2015-10-14
 351. Bond I 2015-9 hu.pdf 2015-10-14
 352. Bond HUF 2015-8 hu.pdf 2015-09-23
 353. Bond I 2015-8 hu.pdf 2015-09-23
 354. Féléves Jelentés 2015Bond-I.pdf 2015-08-18
 355. Havi jelentés 2015 július Marketprog BOND.pdf 2015-08-13
 356. Havi jelentés 2015 július Marketprog BOND I.pdf 2015-08-13
 357. Marketprog Bond Kiid20150803.pdf 2015-07-31
 358. Marketprog Bond EUR Kiid20150803.pdf 2015-07-31
 359. Marketprog Bond I Kiid20150803.pdf 2015-07-31
 360. Havi jelentés 2015 június Marketprog BOND.pdf 2015-07-06
 361. Havi jelentés 2015 június Marketprog BOND I.pdf 2015-07-06